Skip to content

Koulutukset

Järjestämme erilaisia koulutuskokonaisuuksia asiakkaillemme.

Turvallisuuskorttikoulutukset järjestämme Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) ja Suomen Palopäällystöliiton laatimien koulutusohjelmien mukaisesti.

Tulityöt

Tulityökoulutus antaa sinulle tulityöpätevyyden.

Tulityökurssi on yhden työpäivän mittainen ja sisältää kuusi oppituntia teoriaa, suojaus- ja alkusammutusharjoitukset sekä kokeen.

Alkusammutuskorttikoulutus AS1

AS1 alkusammutuskorttikoulutus sisältää yhden teoriatunnin ja alkusammutusharjoituksen – yhteiskestoltaan kaksi tuntia.

Sammutusharjoitus sisältää sammutuspeitteen ja käsisammuttimen käyttöharjoituksia, joissa asiakkaamme pääsevät harjoittelemaan:

– Vaahtosammuttimen, hiilidioksidisammuttimen ja pikapalopostin käyttöä
– Sammutuspeitteen käyttöä rajatussa kattilapalossa sekä
– Palavan ihmisen sammuttamista sammutuspeitteellä harjoitukseen tarkoitetun aikuisen ihmisen kokoista polttonukkea käyttäen

Koulutettavan alaikäraja on 12 vuotta.

SosTer, Sosiaali- ja terveysalan turvakortti

Turvakorttikoulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville. Se antaa valmiudet onnettomuuksien ehkäisyyn ja toimintaan onnettomuustilanteessa.

Koulutus kestää yhden työpäivän, noin 8 tuntia.

Läpäistyäsi kurssin saat sosiaali- ja terveysalan turvakortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Järjestämme myös erilaisia käytännön harjoituskokonaisuuksia joko sisältäen, tai ilman varsinaista AS1 -korttikoulutusta.

Nämä koulutukset räätälöimme aina asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti, jolloin harjoitus voi sisältää alkusammutusharjoituksen lisäksi esimerkiksi:

– Turvallisuuskävelyn, jossa tutustutaan kiinteistön paloteknisiin ratkaisuihin sekä yleisiin kiinteistön ja ympäristön turvallisuusasioihin
– Poistumisharjoituksen, jossa harjoitellaan turvallinen poistuminen savuttomasta tai (savukoneella tuotetusta) savuisesta rakennuksesta
– Poistumisharjoitukseen voidaan sisällyttää myös kadonneen tai kokoontumispaikalta puuttuvan henkilön etsintäharjoitus rakennuksesta
– EA -harjoituksen, jossa harjoitellaan peruselvytystaitoja, sekä maallikko-defibrillaattorin (sydäniskurin) käyttöä harjoitus defibrillaattorin avulla

Olemme myös toteuttaneet harjoituksia hyvin todentuntuisina käyttäen apunamme paikallisia sopimuspalokuntia, jotka ovat toteuttaneet ”savusukellus-” ja savutuuletustehtävää harjoituksen aikana.

Koulutukset lisäävät yhteisön turvallisuusajattelua ja luovat poikkeuksetta parantunutta turvallisuuskulttuuria sekä ohjaavat tekemään konkreettisia korjausliikkeitä turvallisuutta parantavien teknisten ratkaisujen osalta.

 

Järjestämme koulutuksia joustavasti asiakkaidemme tarpeen mukaan.

Kysy rohkeasti niin suunnittelemme yhdessä kanssanne juuri teille parhaiten soveltuvan koulutuksen.

Terveisin,

Kimmo Heikka
Koulutusvastaava

 

Hinnoittelu löytyy Palveluhinnastosta.