Skip to content

Pelsu – Pelastussuunnitelmat

Tarjoamme kiinteistöturvallisuus- ja pelastussuunnitelmaratkaisuja ”Avaimet käteen”-periaatteella yhteistyössä kiinteistön omistajan kanssa.

Pelastussuunnitelma tulee laatia (Pelastuslaki 379/2011 ja Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011) muun muassa:
1) asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa

2) sairaaloihin, vanhainkoteihin, vankiloihin ja palvelu- ja tukiasuntoihin

3) kouluihin, oppilaitoksiin ja muihin vastaaviin opetuksessa käytettäviin tiloihin

4) lastensuojelulaitoksiin ja koulukoteihin, sekä päiväkoteihin, perhepäiväkoteihin ja muihin lasten ryhmämuotoisen hoidon järjestämisessä käytettäviin tiloihin lukuun ottamatta yksityisiä asuntoja

5) majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) tarkoitettuihin majoitusliikkeisiin, sekä ulkoilulaissa (606/1973) tarkoitetuille leirintäalueille ja tilapäisille leirintäalueille

6) tiloihin, joita käytetään vähintään 20 henkilön tilapäiseen joukkomajoitukseen

7) kirkkoihin, kirjastoihin, urheilu- ja näyttelyhalleihin, teattereihin, liikenneasemille, messualueille, moottoriradoille, huvipuistoille sekä edellä mainittuja vastaaviin kokoontumispaikkoihin

8) kauppakeskuksiin ja vastaaviin tiloihin, sekä yli 400 neliömetrin myymälöihin

9) yli 50 asiakaspaikan ravintoloihin ja vastaaviin tiloihin

Enemmän tietoa:  Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta

Tietoa Pelsu Pelastussuunnitelmasta

Pelsu Pelastussuunnitelma on toiminut asiakkaiden hyväksi jo vuodesta 2005.

Pelsu on ollut osa Caverion Suomea 2019 lähtien.

Ominaisuudet

Hinnoittelu löytyy Palveluhinnastosta.