Skip to content

Palopostien tarkastukset ja koeponnistukset

Palopostit tulee tarkastaa vuosittain, sekä paineistaa (koeponnistaa) maksimityöpaineeseen 5 vuoden välein pätevöityneen henkilön toimesta standardin EN 671-3 mukaisesti.

Paineistus tulee suorittaa laitekokonaisuutena pääsulkuventtiililtä alkaen suihkusuutin mukaan lukien.

Paloposteja on kahta päätyyppiä

Yleisesti on käytössä pikapaloposteja, joissa käytetään muotonsa säilyttävää 20 – 30 metrin letkua, jonka halkaisija on 19 mm tai 25 mm.

Vanhemmissa rakennuksissa ja teollisuudessa on käytössä myös paloposteja, joissa käytetään 20 metrin litteäksi puristuvia 32 mm, 52 mm tai jopa 75 mm letkuja.

Palopostien kunnosta vastaa useimmiten kiinteistön omistaja. Vastuu voi olla myös kiinteistön haltijalla tai toiminnanharjoittajalla.

Ole tietoinen omista velvollisuuksistasi!

Varusta vastuullasi olevat palopostikaapit vesivuotohälyttimellä!  Se on edullinen turva isojen vuotovahinkojen varalta.

Palopostien huolto-/kunnossapitovelvoite liittyy Pelastuslain 12§:ään (Laitteiden kunnossapito)

Pelastuslaki 379/2011

Palopostien tarkastus ja huolto tulee toteuttaa huoltostandardin SFS-EN 671-3 mukaisesti