Skip to content

Sammuttimien tarkastukset

Käsisammuttimet tulee tarkastuttaa vuosittain käsisammutinhuoltoliikkeessä. (Kts. Toiminnanharjoittajarekisteri)

Ainoa poikkeus on lämpimässä sisätilassa säilytettävät sammuttimet, joiden tarkastusväli voi olla kaksi vuotta.

Käsisammuttimien huoltoväli on 10 vuotta. Poikkeuksena nestesammuttimet, joiden huoltoväli on 5 vuotta.

Käsisammuttimet ovat paineastioita ja ne on määräaikaistarkastettava (koeponnistettava) 10 vuoden välein. Tällöin ne useasti vaihdetaan uusiin, koska sammutteet kehittyvät koko ajan tehokkaammiksi, sekä viimeisten vuosien hintakehitys on johtanut siihen, että on useinkin kannattavampaa hankkia uusi tehokkaammalla sammutteella oleva käsisammutin kuin huoltaa vanha.

Sammutin tulee vaihtaa uuteen myös silloin, kun säiliö on saanut kolhuja tai säiliön pinta on vaurioitunut korroosiosta johtuen.

Pidä siis hyvää huolta käsisammuttimestasi säilyttämällä sitä telineeseen kiinnitettynä ja kuivassa ympäristössä!